Historie

Het concept 'Gemeente o.g.' is ontstaan uit verschillende brainstormsessies van ervaren ondernemers, afkomstig uit verschillende branches.

De ene ondernemer heeft jarenlange ervaring in ontwikkeling van internetsystemen en websites voor de makelaardij (ruim 800 makelaarskantoren). De ander introduceerde de kennis van de makelaardij, het gemeentelijk vastgoed en professionele internetsystemen in de vastgoedwereld van gemeenten.

Door de ruime ervaringen en kennis van beide werelden te combineren, is Gemeente o.g. erin geslaagd om dit makelaarsmodel om te vormen naar een model voor gemeenten.

Het resultaat is een uniek systeem waarbij het samenbrengen van vraag en aanbod, het professioneel kunnen beheren van vastgoed: verkoop, verhuur, alsmede het creëren van nieuwe markten (betere bezetting gemeentelijk vastgoed) de speerpunten vormen.

Heden en Toekomst

In al onze ontwikkelingen staan de wensen van onze klanten, alsmede het gebruik maken van de nieuwste technologieën voor alle platformen (smartphones, tablets e.d.), centraal.

Wij blijven ons huidige systeem verder perfectioneren door goed te luisteren naar de op- en aanmerkingen van onze klanten.

Ons team is een mix van jonge ICT professionals en ervaren vastgoedspecialisten. Zij zijn continu bezig processen in de vastgoedwereld en alles wat daarmee samenhangt verder te ondersteunen en te stimuleren met hedendaagse IT oplossingen.

Wij zijn er van overtuigd dat gemeenten niet ontkomen aan de nieuwste internetontwikkelingen voor hun onroerend goed. Maak daarom gebruik van Gemeente o.g. en optimaliseer daarmee uw vastgoedportefeuille.